Στη διάρκεια της καραντίνα όλοι οι γονείς έχουμε αναζητήσει στο διαδίκτυο ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Κάποιες από αυτές ήταν επιτυχημένες και τα παιδιά τις έβρισκαν ενδιαφέρουσες,...