Οι γνώμες των πολιτών για τις υπηρεσίες της έξυπνης πόλης ποικίλουν. Γίνονται τακτικά έρευνες που συλλέγουν τις απόψεις των πολιτών και αξιολογούν τις γνώμες τους απέναντι στις υπηρεσίες και τις δυνατότητες της έξυπνης πόλης.

Μία τέτοια έρευνα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Capgemini Research Institute σε 10 χώρες – 58 πόλεις. Περίπου 10.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην έρευνα προκειμένου να αξιολόγησουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συνοψίζονται ως εξής:

  • Το 58% των ερωτηθέτων είναι ευχαριστημένοι με τις υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες της έξυπνης πόλης και πιστεύουν πως αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μέγιστο βαθμό βιωσιμότητας της καθημερινότητας.
  • Το 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν δυσαρεστημένοι με τις υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες και δηλώνουν την προθυμία τους να μετακομίσουν σε μία πόλη με ψηφιακές υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας.
  • Το 73% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ευχαριστημένοι από την εισαγωγή των υπηρεσιών της “smart city” στην καθημερινότητα τους και συγκεκριμένα σε αυτές που αφορούν την υγεία.
  • Μεγάλη σημασία δίνουν οι πολίτες για τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Το 63% δήλωσε ότι το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντικό.
  • Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων είναι η χρηματοδότηση. Το 70% των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης δήλωσε ότι η εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση υπηρεσιών “smart city” είναι μεγάλη πρόκληση.

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν δύο βασικά θέματα:

1) την επιθυμία των πολιτών να δοκιμάσουν και να εντάξουν στην καθημερινότητα τους τις υπηρεσίες των έξυπνων πόλεων και

2) την ανάγκη για εύρεση χρηματοδοτικών πόρων που θα στηρίζουν την ψηφιακή ανάπτυξη των πόλεων.

Παρακάτω θα βρείτε τον σύνδεσμο ενός ερωτηματολογίου ώστε να διεξάγουμε μία αντίστοιχη έρευνα εντός του kidsmartcity και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το κάνετε και με τα παιδιά σας γιατί η δική τους γνώμη μας ενδιαφέρει πολύ!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-vVD7SGmpHLlZtfaGqbKVY-27LfFeh08N2Qg6zpFW6OSD6g/viewform?usp=sf_link