Η ανακύκλωση είναι μια απλή και αποτελεσματική συνήθεια την οποία έχουμε εντάξει οι περισσότεροι ενήλικες στην καθημερινότητα μας κατανοώντας τα οφέλη της για το περιβάλλον. 

Πόσο ενημερωμένα είναι τα παιδιά μας για την ανακύκλωση; Γνωρίζουν γιατί υπάρχουν μπλε κάδοι; Γνωρίζουν ποια είναι  τα υλικά που ανακυκλώνουμε;  

Με αυτούς τους προβληματισμούς, ξεκίνησα σήμερα μια συζήτηση με την κόρη μου τη Δήμητρα, αναζητώντας απαντήσεις. Συζητήσαμε αρκετά και ψάξαμε μαζί στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες. Ξεχωρίσαμε το εκπαιδευτικό υλικό για τον μπλε κάδο που έχει αναρτήσει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στη ιστοσελίδα της, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης.  

Στη συνέχεια, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε έναν μικρό «κάδο» ανακύκλωσης για το δωμάτιό της για τον οποίο θα είναι υπεύθυνη η ίδια και θα προσέχει τι θα πετάει μέσα. Εκτυπώσαμε εικόνες που βρήκαμε στο διαδίκτυο και τις κολλήσαμε σε ένα κουτί από χαρτόνι. Όταν ετοιμάσαμε τον «κάδο» της, ενθουσιάστηκε και άρχισε να ψάχνει σε όλο το σπίτι προϊόντα που έχουν το σχετικό σήμα ανακύκλωσης. Η αλήθεια είναι ότι στην κουζίνα έχουμε ένα ξεχωριστό κάδο για υλικά ανακύκλωσης, αλλά η ιδέα του δικού της “κάδου” την έχει ενθουσιάσει! 

Παιδική εκπαιδευτική ιστοσελίδα για τον μπλε κάδο από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης: http://www.mplekas.com/